onsdag 25 november 2009

Framgångsrik opinionsbildning för en värdig vård i livets slutskede

Kristdemokraterna i Västmanlands län har under de senaste åren arbetat intensivt med frågan om förbättrad palliativ vård såväl inom länet som nationellt. Nu ger arbetet resultat!

Idag skriver socialminister Göran Hägglund i Svenska Dagbladet att ”regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att – i samråd med Sveriges kommuner och landsting – utforma ett nationellt kunskapsstöd för God palliativ vård.”

Dessutom har Kristdemokraterna i riksdagen under hösten lämnat in en motion om att göra palliativ vård till en tilläggsspecialitet. Motionen till riksdagen är en direkt konsekvens av att KD i Västmanland lyfte frågan under sommarens riksting i Västerås.

Vi ser det här som en stor framgång och bekräftelse på att vårt arbete varit framgångsrikt även på det nationella planet, säger västmanlänningarna Malin Gabrielsson och Maria Lindelöf som även skrev motionen till årets riksting.

Kunskap, samordning och forskning och ökad tillgång av läkare och vårdpersonal med kunskap om palliativ medicin är viktiga ingredienser för att människor ska känna sig trygga till livets slut och detta poängterar nu Göran Hägglund i sin artikel, fortsätter Maria Lindelöf

Kristdemokraterna har varit mycket drivande när det gäller att prioritera upp den palliativa vården, särskilt i Västmanland. Exempelvis deltog jag i ett seminarium i Västerås hösten 2008; säger Göran Hägglund.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar