fredag 25 september 2009

Utbildningsplanering & sushi


Fredagen den 25 september tog vi kampanjbilen till Stockholm och hämtade hoppborgen till lördagens stafettkampanj.

På lunchen på Sandai me Kato på Söder lät jag Monica testa sushi för första gången. "Smakar hö"var hennes utlåtande...U can't win them all...

På resan dit, under lunchen och resan hem gjorde vi hela utbildningsplanen för 2010.
Den ser ni nedan:-) Trevlig helg. I helgen är vi och stafettkampanjar i Hallstahammar!!!


Den färdiga utbildningsplanen för KD i Västmanland 2010.

onsdag 23 september 2009

En vanlig dag på jobbet

Jag har hela kameran av bilder från allianskampanjen i Hallstahammar i lördags.

Vilket bra arrangemang av alliansen. Bådar gott för framtiden:-)

Sala och Västerås hade också kampanjdag och rappoorterna säger att även dessa blev lyckade.

Idag har det varit en sån där stressig dag med en telefon som inte vill sluta ringa. Anmälningarna börjar nu komma in till LIVSGLÄDJE nästa vecka.

Har haft besök av Office som hjälpt oss med kopiatorn och kopplat ihop våra datorer med kopiatorn. FINALLY!!!

Idag har jag jagat Alf Svensson. Haft telefonmöte med ombudsmännen, skrivit motion, mailat kors och tvärs. Möte med Monica och Malin om LIVSGLÄDJE. Uppdaterat behörigheterna till KD Västmanland och skapat en del nya mappar. Planerat stafettkampanj och påbörjat valplaneringen. Jagat debattdeltagare för KD för en miljödebatt i riddarhyttan.

Med andra ord en vanlig dag på jobbet!

fredag 18 september 2009

Kampanjer kampanjer kampanjer

Nils-Rune Lundén och Malin Gabrielsson har vi släppt till partiets rådslag i Stockholm idag.

Politik står på agendan (!)


Germund Sicard, Monica Ridderström och jag travade ett par varv runt på stan och gjorde reklam för LIVSGLÄDJE-dagen.

Imorgon är det ALLIANS-kampanjdag i hela länet. Västerås, Hallstahammar och Sala syns kampanjar vi. Jag sticker till Sala nu med ett lass kampanjematerial och kommer att stå i Hallsta imorgon.

Kulturkväll i VÄsterås imorgon och då blir det kaffe utanför kansliet.

Ni som missade fredagsfikat idag missade en god ostkaka med färska blåbär...

Bättre lycka nästa fredag. Kram och trevlig kampanjhelg

torsdag 17 september 2009

Stor potential för tillväxt

Nu satsar regeringen 73 miljoner kronor på att utveckla kreativa och kulturella näringar. Kultur och kulturmiljöer har betydande roll för regioners innovativa utveckling och attraktionskraft. Denna attraktionskraft och de immateriella värden som kulturen skapar är också viktiga ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Att förmedla en bild av Sverige om ett kreativt, öppet land där kultur och konstnärligt skapande tas tillvara kan bidra till ökad handel och investeringar. För att inte tala om att människor mår bättre.
Utan kulturellt skapande och kreativitet av exempelvis musiker, författare, konstnärer och skådespelare skulle världen ha varit mycket fattig. Genom människans kulturella verksamhet genom historien har hon gång på gång visat att hon är mer än en biologisk varelse. Genom kulturen får vi rötter till vår historia, mening i nuet, visioner för framtiden och möjlighet att ingå i ett sammanhang. Kulturen hjälper oss att bli hela som människor och som en del i det har den ett unikt egenvärde.
En del av regeringens handlingsplan, som man föreslår, innefattar satsning på inkubatorer för kulturella och kreativa näringar likande den som Västerås Science Park bedriver idag som ett samarbetsprojekt med Eskilstuna Munktell Science Park. Create Business Incubator, hjälper nystartade företag med sin affärsutveckling och därmed ökar möjligheterna för entreprenörerna att växa till globala företag.
Med regeringens satsning underlättas processen att hitta och söka utvecklingsvägar för potentiella och befintliga företag inom den kulturella och kreativa näringen. Inkubatorerna kan också matcha kreatörer med marknadsförare och framförallt hjälpa till att hitta kapital genom sina upparbetade kontakter med bland annat riskkapitalister och affärsänglar.
Syftet med det hela är naturligtvis att främja den kreativa branschen så att man kan få en ökad tillväxt. Genom olika former av nätverk, mäklarfunktioner och samverkan med andra företag och aktörer kan småföretag få ut mera av sina resurser och få tillgång till strategisk information, dela på kostnader för utvecklings- och kompetensinsatser och nå ut till fler kunder.
För Västerås och Västmanland är det här förslaget mycket intressant. Vi har en stor potential att utveckla tillväxt inom den kreativa, kulturella och upplevelseorienterade näringarna med tanke på hur många kreativa och konstnärliga människor som lever och verkar i vårt län. Målet måste vara att höja statusen på kulturarbete och att för var och en som lever på sin kulturella kreativitet skapa en tillräcklig ekonomisk grund för att kunna leva på sitt kulturarbete och därigenom bli en del av den regionala tillväxten.
Jag är som kreativ kristdemokrat ofantliga glad över detta förslag och ser fram emot en explosion av kreativitet och tillväxt i vår region. Äntligen!


Maria Lindelöf
Ombudsman för Kristdemokraterna
ersättare i Kultur- , idrotts och fritidsnämnden i Västerås
ersättare i landstingsfullmäktige med särskilt intresse för kulturfrågor

Host och snörvel...VAD ÄR NU DETTA???

Tänker inte bli förkyld!

Har idag skickat ut förfrågan till de personer som jag önskar ska ingå i valplaneringsgruppen för nästa års val.

Hoppas verkligen att samtliga vill! Skulle vara ett supergäng isåfall.

Idag är jag extra glad över all publicitet KD får överallt med anledning av Göran Hägglunds debattinlägg i Dagens nyheter.
http://www.dn.se/opinion/debatt/sveriges-radikala-elit-har-blivit-den-nya-overheten-1.954221

Men jag är också synnerligen nöjd över att regeringen satsar på kultur och kreativa näringar. Det bara MÅste bli en debattartikel.

Ett samhälle som tar hand om sina kreativa medborgare kommer att bli ett framgångsrikt samhälle.

Har också varit och lämnat och hämtat en uppdaterad kampanjbil. Ni ska vi snart slänga dit loggan på bilen också så att det får snurra runt i länet och visa alla människor att vi är på G!

Igår var vi 7 KD'are som åkte på räkkryssning på Mälaren. SÅÅÅÅÅÅ MYSIGT och trevligt. Låt oss göra det snart igen:-D

onsdag 16 september 2009

Engagera dig!!! Du behövs för vårt gemensamma bästa

Samtliga partier arbetar nu med att ta fram sina kandidatlistor inför riksdags-, kommun och landstingsvalen. Bra listor innehåller en mix av etablerade politiker och nya engagerade personer. Tyvärr ser vi att det på senare tid blivit allt mindre populärt att ta på sig förtroendeuppdrag inom kommun eller landsting. Därför finns skäl för samtliga etablerade partier att fundera över hur det politiska engagemanget och processerna kan förändras för att fler engagerade personer ska uppmuntras till att ställa upp för olika förtroendeuppdrag. En modell som vi inom Kristdemokraterna kommer att arbeta med är att söka kandidater även utanför dem som redan finns med i partiet.
Detta kan göras på lite olika sätt. I en kommun har man provat med att annonsera efter intresserade kandidater. En annan möjlighet är att uppmana medlemmar att nominera personer i sin omgivning som de tror kan vara intresserade av att engagera sig. Vidare kan man i kombination med detta arrangera öppna kandidatmöten där intresserade får komma och ställa sina frågor.
Det finns säkert flera andra sätt att uppmuntra till ökat politiskt engagemang och jag vill uppmana alla partier att fundera över vad de kan göra. För om antalet fritidspolitiker fortsätter att minska blir det i slutändan ett demokratiskt problem där mer och mer makt överlämnas till enskilda heltidspolitiker eller tjänstemän.
En stor bredd av kandidater är också viktigt inför ett val. Därför har vi i Kristdemokraterna satt upp ett mål om en jämn könsfördelning på våra listor. Vi arbetar också för att 20 procent av kandidaterna ska vara under 26 år och att lika många ska vara äldre än 65 år samt att minst 10 procent ska ha utländsk bakgrund. En bredd av bakgrunder och erfarenheter bland förtroendevalda är också viktigt för demokratin och vi kristdemokrater hoppas därför att även andra partier tar till sig liknande mål i nomineringsarbetet.
Jag vill också uppmana dig som idag inte är politiskt engagerad att fundera på om det kan vara något för dig. Om du vill vara med och förändra finns det inget bättre sätt än att göra det än genom politiken. Tror du att Kristdemokraterna står dig närmast är du mer än välkommen som medlem hos oss!
Vårt mål inför valet är att med en bredd av kandidater visa att kristdemokratiska politiker tillhör verklighetens folk. Vi är ett parti för samhällsengagerade personer med en vilja att förändra och förbättra det län och den kommun vi bor i och med en mångfald bland politikerna ökar möjligheten för en positiv utveckling.
Lars Lindén
Nomineringskomitténs ordförande för Kristdemokraterna i Västmanlands länä
lars.b.linden@kristdemokraterna.se

tisdag 15 september 2009

Dagens debattartikel i VLT

Vi befinner oss mitt i en kris som inte lämnar någon oberörd. Vi ska värdesätta de insatser som våra äldre gjort. När andra partier ser kostnader, ser vi kristdemokrater kraften som byggt upp det samhälle som vi i dag får leva i.
Regeringens politik har gett många människor arbete vilket är en stor framgång. Det har gjort att den ekonomiska krisen dämpats och gett oss ett bättre utgångsläge än många andra länder.
Pensionsuppräkningarna har varit större än på länge och vid årsskiftet medverkade vi kristdemokrater till en första skattesänkning för landets pensionärer. Men vi är inte nöjda.
Många pensionärers inkomster kommer att påverkas negativt nästa år på grund av den negativa ekonomiska utvecklingen.
I det lilla reformutrymme som finns vill vi prioritera skattesänkningar för pensionärerna. Trygghet skapas av oss tillsammans och vi vill ta ansvar genom att visa omsorg om fler. Just nu pågår arbetet i regeringen inför att budgeten för 2010 ska läggas i september. Det ekonomiska utrymmet är naturligtvis begränsat efter den bekymmersamma finanskrisen. Men Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund har markerat att vi kristdemokrater står upp för, och kräver, att ökade resurser ska gå till pensionärer och framför allt de ekonomiskt sämst ställda pensionärerna.
Därtill anser vi att kommuner och landsting måste få extra pengar, inte minst för att förhindra att fler förlorar jobben. Vi vill ta ansvar genom att vara försiktiga men också genom att tydligt våga prioritera. Nu arbetar vi hårt för största möjliga gehör.
Många av dagens pensionärer har under sitt yrkesverksamma liv försäkrats om att samhällsbygget ska garantera deras ålderdom. Dagens yrkesverksamma gnetar med privat sparande och planerar för sin ålderdom på ett annat sätt än vad som rekommenderades förr.
Vi politiker har en skyldighet att upprätthålla en skälig levnadsnivå gentemot de som aldrig fick höra talas om privata sparformer och pensionssystems bräckligheter. Kristdemokraterna vill se att höstbudgeten ger våra pensionärer ett särskilt utrymme för att kompensera de bromsande effekter lågkonjunkturen har på pensionen. Alla har rätten att känna livsglädje även på äldre dar och en trygg ekonomi är viktigt.
Av den anledningen anordnar Kristdemokraterna i Västmanlands län en seminariedag den 30 september på Stadsbiblioteket i Västerås under temat Livsglädje på äldre dar. Dagen börjar med hearing om skatterna och pensionen med ledamöter från riksdagens skatteutskott och pensionärsföreningar.
Äldreminister Maria Larsson (KD) kommer också att besöka oss för att berätta mer om vilka satsningar regeringen gjort för de äldre men också vad vi vill göra.
Nils-Rune Lundén distriktsordförande för Kristdemokraterna Maria Lindelöf ombudsman för Kristdemokraterna Västmanlands län

måndag 14 september 2009

Heja Seniorerna

Måndag är en sån där dag när man funderar över VAR tog helgen vägen???!!!!

Har man som ombudsman då också arbetat=kampanjat en hel dag så är den frågan oerhört berättigad. Men då ska ni veta att det är en ynnest att få åka ut i länet och möta engagerade medlemmar som ställer upp på sin lediga tid för att gå ut och möta väljare.

På torget i Sala stod vi i lördags. Arne, Eva, Håkan och Maria. Solen sken och torget var fullt med människor.

Måndag innebär också nya möjligheter!

Idag går seniorförbundet ut med flygblad och affischer för att göra reklam för vårt äldreseminarium den 30 september. Hoppas det får ut massor av flygblad så att hela Stadsbiblioteket blir fullt av folk!!

Vill du vara med och dela ut flygblad hör du av dig till Monica eller mig på kansliet. Ring 021-12 13 10.

KRAM TILL ALLA ENGAGERADE MEDLEMMAR

torsdag 10 september 2009

Vi har en grön politik och även en grön matta


Sakta men säkert förändras kansliet och det senaste tillskottet är vår "gräs"matta.
Lyser upp rummet kan vi lova!


Skolbesöken fortsätter att trilla in. Dessa mycket sympastiska tjejerna besökte oss från Vikängsskolan. Bra frågor - genomtänkta och välformulerade. Hoppas de skickar tidningen de ska göra om KD.Amanda & Erik brukar komma förbi och är alltid ett uppskattat besök! Erik börjar bli KD Västmanlands egna lille maskot.
Monica i sin telefonpose som jag ser henne mest hela dagarna.

Glöm nu inte att det är fikafredag imorgon!!!! Klockan 10.00 bjuder vi på rungande varmt gott kaffe:-)

tisdag 8 september 2009

KD bryr sig om pensionärerna!

3 debattartiklar har inom kort tid skrivits och skickats in till VLT med anledning av SPI's artikel den 3 september i VLT.
Elisabet Fridén skrev en som publiceras i VLT imorgon (onsdag)

Maria Lindelöf & Nils Rune Lundén skrev en som publiceras i VLT på lördag

Lars Gustavsson (riksdagsledamot) har också svarat på SPI's artikel den 3 september i VLT, men den publiceras inte i VLT.
Den kan ni läsa här:


Kristdemokraterna värnar om pensionärerna
Bengt G Andersson efterlyser i sin artikel i VLT den 3/9 ett parti som värnar om pensionärerna. Enligt honom är det enbart hans eget SPI som vill pensionärer något gott.
Många av dagens pensionärer har under sitt yrkesverksamma liv försäkrats om att samhällsbygget garanterar deras ålderdom. Dagens yrkesverksamma gnetar med privat sparande och planerar för sin ålderdom på ett annat sätt än vad som rekommenderades förr. De löften som socialdemokratiska patriarker gav under 70- och 80-tal fick sitt besked under 90-talskrisen då Göran Persson i onödan trodde sig behöva pensionärernas pengar för dåtidens kris. Pedagogiken för dagens generation är intrummad att ett privat sparande är den bästa garantin för en trygg ålderdom. Vi politiker har dock en skyldighet att upprätthålla en skälig levnadsnivå gentemot de som aldrig fick höra talas om privata sparformer och pensionssystems bräckligheter och som nu är gamla.
Förra året kunde Kristdemokraterna medverka till att Alliansen sänkte skatterna för de sämst ställda garantipensionärerna med 2600 kronor per år. Utöver det fick vi också till en skattesänkning på i genomsnitt 800 kronor per år till en större grupp så att totalt 90 procent av pensionärerna berördes. Reformen förra året var första gången som en svensk regering sänkt skatterna specifikt för pensionärer.
Den inflationskompenserande eller värdestegrande effekten från pensionsfonderna som för år 2010 väntas bromsa pensionernas utveckling har under de senaste åren höjt pensionerna. Total kunde den genomsnittlige pensionären räkna in en höjning på ca 500 kronor under 2009 på detta sätt.


Kristdemokraterna vill se att höstbudgeten ger våra pensionärer ett särskilt utrymme för att kompensera de bromsande effekter lågkonjunkturen har på pensionen. Vi måste också fortsätta att långsiktigt förbättra pensionärers ekonomi. Den genomsnittlige pensionären får se sin pension minska med ca 200 kronor i månaden på grund av pensionfondernas reducering. Genom deflationen riskerar även garantipensionen minska, om än marginellt.
Sammantaget påbjuder lågkonjunkturens effekter och det ansvar vi bär gentemot de som gått före i byggandet av den välfärd vi har idag, att vi sätter pensionärernas ekonomiska situation främst i budgetförhandlingarna. Bengt G Andersson må göra stora utfästelser om vad SPI skulle göra om de tilldelades ett ansvar att vara med och regera landet. Varje år inför budgeten görs dock en prioriteringslista av varje Alliansparti där landets olika behov och intressen ryms. Kristdemokraterna sätter för sina budgetförhandlingar sänkt skatt för pensionärer i år precis som förra året, först på den listan.
Lars Gustafsson, riksdagsledamot i socialförsäkringsutskottet (KD)

torsdag 3 september 2009

Medlemsmöte i Kungsör och skolbesök


5 minuter efter jag kom in imorse efter studiebesöket på Create Business Incubator på Västerås Science Park i Kopparlunden i Västerås, ramlade de här två grabbarna in från Rudbeckianska gymnasiet. Jag blev grillad på vår filosofi och andra frågor om partiets politik - särskilt om miljöfrågorna. Kul med spontanbesök!Anna-Carin är gruppledare i Köping. Kjell är lokalavdelningsordförande i Köping.

Monica och jag ägnade onsdagskvällen i Kungsör på ett medlemsmöte för Köping, Arboga och Kungsör. Mat och samtal och lite peptalk inför valet 2010 och lite uppdateringar vad som är på gång hos Kristdemokraterna - på riks, på landstingsnivå. Tack för en toppentrevlig kväll!!!


Birgitta bjuder in till det dukade bordet!
Tre sorters paj med tillbehör bjöds på

Fredrik Dahlgren från Kungsör tar för sig
Alla gör V-tecken - för vi ska vinna!

tisdag 1 september 2009

Inbjudan till stjärnspäckat äldreseminariumVälkommen till ett mycket intressant seminarium den 30 september på Stadsbiblioteket i Västerås. Maila oss på vastmanland@kristdemokraterna.se eller ring 021-12 13 10 så skickar vi en inbjudan.