måndag 21 december 2009

Love Peace & Respect

Förra veckan skickades det sista numret av vår distriktstidning U-läningen ut till alla våra medlemmar runt om i Västmanlands län.

Särskilt valde reaktionen att lyfta det arbete som Kristdemokraterna gjort i landstinget Västmanland. Det känns som vi har anledning att vara stolta!


Palliativa vården – en ny organisation som spänner över hela länet samt alla sjukdomar och åldrar
Seminarium om den palliativ vården
Psykiatri –vi bygger en ny rättspsykiatrisk byggnad i Sala
Höjda bidrag till handikapporganisationer
Hemlösa - permanentande av sjukvårdsmottagning och fotvård
Nyöppnande av onkologen (cancervård)
Asyl och integrationshälsan permanentas
Kvinnocentrum – fortsatt stöd

Förbättrat samarbetsklimat mellan kommuner och Landstinget Västmanland – se patienten inte penningpåsen
Vårdval Västmanland – frihet och ansvar att välja läkarmottagning
I väntan på ambulans (IVPA), kommunernas räddningstjänst tillåts åka på prio 1- larm
Mobil läkare – beslut om projekt för att stärka vård i hemmet för äldre, så besök till akutmottagning kan undvikas

Nytt miljöprogram med bl a två bilpooler och energiomställning
Familjecentraler – stärk familjerna, ge kunskap och kraft att orka
Ungdomsmottagningarna – höjd prioritet och samordning över länet
Program för sexuell hälsa
Remissfritt till naprapat och kiropraktor
Hälsokontroll för 55-åringar, norra länet
Folkhälsostrategi

Folktandvården AB, första helägda aktiebolaget i Landstinget Västmanland
Ny entreprenör för Bergslagssjukhuset – Mitt Hjärta
Ny entreprenör för vårdcentralen Sala Norra
Unik samarbetsmodell mellan skola, landsting och föräldrar kring barn med psykiska bekymmer Första linjens psykiatri för barn och unga

För att åstadkomma ett än bättre bemötande av patienterna har Ingvar drivit frågan om en forskningsstudie inom psykiatrin. Kristdemokraterna har också initierat ett projekt inom patientnämnden för att se om det skiljer i bemötandet mellan kvinnor och män. Vi har dessutom varit tydliga med att vi behöver en ansvarig tjänsteman för att föra barnens talan och rättigheter – att implementera FNs barnkonvention i verksamheten.

Det är ofta jag får höra att ett litet parti inte kan åstadkomma nånting. Men se ovan så hoppas jag att även ni kan inse att varje parti gör skillnad.

Dessutom har vi lagt två motioner om kultur & kollektivtrafik - frågor som ligger oss kristdemokrater varmt om hjärtat.

Ha en varm & skön jul och ett gott nytt år! Glöm inte att nästa år är det val!
Då måste vi stå till svars inte bara för vad vi har gjort utan också vad vi vill göra.

Love Peace & Respect

Maria Lindelöf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar