tisdag 8 september 2009

KD bryr sig om pensionärerna!

3 debattartiklar har inom kort tid skrivits och skickats in till VLT med anledning av SPI's artikel den 3 september i VLT.
Elisabet Fridén skrev en som publiceras i VLT imorgon (onsdag)

Maria Lindelöf & Nils Rune Lundén skrev en som publiceras i VLT på lördag

Lars Gustavsson (riksdagsledamot) har också svarat på SPI's artikel den 3 september i VLT, men den publiceras inte i VLT.
Den kan ni läsa här:


Kristdemokraterna värnar om pensionärerna
Bengt G Andersson efterlyser i sin artikel i VLT den 3/9 ett parti som värnar om pensionärerna. Enligt honom är det enbart hans eget SPI som vill pensionärer något gott.
Många av dagens pensionärer har under sitt yrkesverksamma liv försäkrats om att samhällsbygget garanterar deras ålderdom. Dagens yrkesverksamma gnetar med privat sparande och planerar för sin ålderdom på ett annat sätt än vad som rekommenderades förr. De löften som socialdemokratiska patriarker gav under 70- och 80-tal fick sitt besked under 90-talskrisen då Göran Persson i onödan trodde sig behöva pensionärernas pengar för dåtidens kris. Pedagogiken för dagens generation är intrummad att ett privat sparande är den bästa garantin för en trygg ålderdom. Vi politiker har dock en skyldighet att upprätthålla en skälig levnadsnivå gentemot de som aldrig fick höra talas om privata sparformer och pensionssystems bräckligheter och som nu är gamla.
Förra året kunde Kristdemokraterna medverka till att Alliansen sänkte skatterna för de sämst ställda garantipensionärerna med 2600 kronor per år. Utöver det fick vi också till en skattesänkning på i genomsnitt 800 kronor per år till en större grupp så att totalt 90 procent av pensionärerna berördes. Reformen förra året var första gången som en svensk regering sänkt skatterna specifikt för pensionärer.
Den inflationskompenserande eller värdestegrande effekten från pensionsfonderna som för år 2010 väntas bromsa pensionernas utveckling har under de senaste åren höjt pensionerna. Total kunde den genomsnittlige pensionären räkna in en höjning på ca 500 kronor under 2009 på detta sätt.


Kristdemokraterna vill se att höstbudgeten ger våra pensionärer ett särskilt utrymme för att kompensera de bromsande effekter lågkonjunkturen har på pensionen. Vi måste också fortsätta att långsiktigt förbättra pensionärers ekonomi. Den genomsnittlige pensionären får se sin pension minska med ca 200 kronor i månaden på grund av pensionfondernas reducering. Genom deflationen riskerar även garantipensionen minska, om än marginellt.
Sammantaget påbjuder lågkonjunkturens effekter och det ansvar vi bär gentemot de som gått före i byggandet av den välfärd vi har idag, att vi sätter pensionärernas ekonomiska situation främst i budgetförhandlingarna. Bengt G Andersson må göra stora utfästelser om vad SPI skulle göra om de tilldelades ett ansvar att vara med och regera landet. Varje år inför budgeten görs dock en prioriteringslista av varje Alliansparti där landets olika behov och intressen ryms. Kristdemokraterna sätter för sina budgetförhandlingar sänkt skatt för pensionärer i år precis som förra året, först på den listan.
Lars Gustafsson, riksdagsledamot i socialförsäkringsutskottet (KD)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar