onsdag 16 september 2009

Engagera dig!!! Du behövs för vårt gemensamma bästa

Samtliga partier arbetar nu med att ta fram sina kandidatlistor inför riksdags-, kommun och landstingsvalen. Bra listor innehåller en mix av etablerade politiker och nya engagerade personer. Tyvärr ser vi att det på senare tid blivit allt mindre populärt att ta på sig förtroendeuppdrag inom kommun eller landsting. Därför finns skäl för samtliga etablerade partier att fundera över hur det politiska engagemanget och processerna kan förändras för att fler engagerade personer ska uppmuntras till att ställa upp för olika förtroendeuppdrag. En modell som vi inom Kristdemokraterna kommer att arbeta med är att söka kandidater även utanför dem som redan finns med i partiet.
Detta kan göras på lite olika sätt. I en kommun har man provat med att annonsera efter intresserade kandidater. En annan möjlighet är att uppmana medlemmar att nominera personer i sin omgivning som de tror kan vara intresserade av att engagera sig. Vidare kan man i kombination med detta arrangera öppna kandidatmöten där intresserade får komma och ställa sina frågor.
Det finns säkert flera andra sätt att uppmuntra till ökat politiskt engagemang och jag vill uppmana alla partier att fundera över vad de kan göra. För om antalet fritidspolitiker fortsätter att minska blir det i slutändan ett demokratiskt problem där mer och mer makt överlämnas till enskilda heltidspolitiker eller tjänstemän.
En stor bredd av kandidater är också viktigt inför ett val. Därför har vi i Kristdemokraterna satt upp ett mål om en jämn könsfördelning på våra listor. Vi arbetar också för att 20 procent av kandidaterna ska vara under 26 år och att lika många ska vara äldre än 65 år samt att minst 10 procent ska ha utländsk bakgrund. En bredd av bakgrunder och erfarenheter bland förtroendevalda är också viktigt för demokratin och vi kristdemokrater hoppas därför att även andra partier tar till sig liknande mål i nomineringsarbetet.
Jag vill också uppmana dig som idag inte är politiskt engagerad att fundera på om det kan vara något för dig. Om du vill vara med och förändra finns det inget bättre sätt än att göra det än genom politiken. Tror du att Kristdemokraterna står dig närmast är du mer än välkommen som medlem hos oss!
Vårt mål inför valet är att med en bredd av kandidater visa att kristdemokratiska politiker tillhör verklighetens folk. Vi är ett parti för samhällsengagerade personer med en vilja att förändra och förbättra det län och den kommun vi bor i och med en mångfald bland politikerna ökar möjligheten för en positiv utveckling.
Lars Lindén
Nomineringskomitténs ordförande för Kristdemokraterna i Västmanlands länä
lars.b.linden@kristdemokraterna.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar